We're using cookies. When you click through to the next page, you're accepting that we're setting cookies. Read more here about the purpose.

Close

Den digitaliserade kundupplevelsen är nu

Av Peter Anders Franch, Marketing Lead

IBM höll nyligen sin IBM Connect konferens i Orlando. Bridget van Kralingen, som är senior VP för deras Global Business Services Group – som för övrigt genererar den nätta summan 20 miljarder dollars – talade huvudsakligen om IBM:s nya service som ska hjälpa företag och organisationer att skapa unika och personaliserade lösningar för deras kunder och intressenter.

Hon kom med andra ord in på marknadsautomation.

IBM:s och Bridget van Kralingens förväntningar är att det ska komma en stor efterfrågan från företag och organisationer på lösningar som kan ge kunder och prospekt en helt unik och intagande kundupplevelse. Då krävs ett annat förhållande mellan kunden och företaget. Ett förhållande som skapar mycket större samhörighet.

Detta ligger ganska bra i linje med det Lasse Christensen, VD på Increase, var inne på under sitt webbinarium den 30 januari. Det kan du se på YouTube-kanal här.

Här tog Lasse upp industriperspektiven inom marknadsautomation. Oracle har exempelvis positionerat sig genom att köpa upp Eloqua och Responsys, för att tillmötesgå en mer attraktiv marknad. En marknad för en förbättrad kundupplevelse och en fantastisk möjlighet för företag och organisationer att optimera och effektivisera sina marknadsaktiviteter.

IBM och Oracle är bara två av många som under de sista åren byggt upp ett know-how och service som kan underlätta den digitala infrastrukturen och erbjuda precisa analysverktyg som marknadsorganisationen kan använda för att avkoda det digitala beteendet från besökarna och kunder och därigenom ge dem en personaliserad upplevelse.

Det vill säga att man erbjuder kunderna en kontextdriven upplevelse över hela plattformen. Man kan känna igen användaren på webbsajten, på de sociala kanaler m.fl. och därigenom skräddarsy relevant innehåll för den enskilde.

Du ska ha en riktig partner inom Marketing Automation

Grunden till att många företag både i Danmark och i resten av världen har hållit tillbaka när det gäller den typen av lösningar ligger först och främst i att det varit svårt att sätta in lösningen i ett större perspektiv och skapa en ram för den och det potentiella resultatet. De kanske tycker att det är förvirrande, svårt att integrera och därför en utmaning att kunna utnyttja potentialen i att kapitalisera dessa verksamheter i alla kanaler och därigenom förändra verksamheten.

Därför är det av största värde att involvera en partner i sitt projekt inom marknadsautomation som strategiskt och operationellt kan vara med som sparringpartner för den optimala digitala upplevelsen. Det kräver både teknisk och strategisk kompetens.

För att understryka hur stor denna marknad börjar bli, har PwC nyligen förvärvat ett större amerikansk konsultföretag med specialister inom digitala konsulttjänster. Lasse har tidigare poängterat hur viktigt det är att välja den rätta lösningen och den rätta partnern för att lyckas med sitt projekt. Det har han skrivit om i sitt inlägg ‘se upp så att du inte går i fällan‘.

Det finns mycket att vinna som bara väntar för företag som välkomnar de möjligheter som finns i kontextdrivet innehåll. Insamling av data från hemsidor, sociala kanaler m.m. bidrar till att kunna ge marknadsavdelningen full överblick och optimera konverteringen.

Kom igång innan det är för sent

Efterfrågan på marknadsautomation är stor. Om du vill ge dina kunder en personaliserad och “intelligent” kundresa, så bör du och ditt företag se närmare på en lösning för marknadsautomation.

Sirius Decisions, ett av världens största B2B-företag som forskar inom området gjorde nyligen en prognos för 2014 inom digital marknadsföring, som även innefattar marknadsautomation.

En av deras viktigaste punkter är den ökande skillnaden mellan marknadsförare och avdelningar.

“There is a growing divide between marketers who do and don’t know how to effectively use marketing automation. This will manifest in an uptick in the number of job postings requesting marketing automation expertise. Marketers with a fundamental lack of marketing automation expertise will need to gain this experience or expect to be marginalized.”

—-

Läs också Sanningen om Marketing Automation för mer information.

Kontakta Increase i dag och avtala ett möte om hur marknadsautomation passar in i din verksamhet.

EmailIsNotDead